BẢNG GIÁ IPHONE 15 SERIES
Cập nhật ngày 10/10/2023
(* Giá tham khảo, thay đổi liên tục. Xin quý khách liên hệ trực tiếp Hotline O8 18OO 24O7 để biết chính xác)

HỖ TRỢ TRẢ GÓP 0% qua thẻ tín dụng 32 ngân hàng.


 
- Hàng chính hãng mã VN/A 1 sim vật lí + 1 esim. Hỗ trợ bảo hành 12 tháng chính hãng.
- Hàng Mỹ mã LL/A không có khay sim, chỉ sử dụng esim. - Không bảo hành. Chưa có dịch vụ gửi bảo hành tốn phí.
- Hàng Singapore/Thái Lan mã ZP/A 1 sim vật lí + 1 esim. - Không bảo hành, có thể gửi bảo hành dịch vụ tốn phí
- Hàng Hong Kong mã ZA/A 2 sim vật lí. - Không bảo hành. Không có dịch vụ gửi bảo hành.


* Mã nào có chữ "Active" là đã khui seal kích hoạt rồi. Còn lại là nguyên seal chưa kích hoạt.

** Quý khách chốt giá thời điểm nào chuyển khoản cọc tối thiểu 5 triệu/máy ở thời điểm đó và đến shop nhận hàng. Xin cảm ơn quý khách.iPhone 15 Pro | 15 Pro Max từ trái qua: Black Titanium (Titan đen), White Titanium (Titan trắng), Blue Titanium (Titan xanh), Natural Titanium (Titan tự nhiên)

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro Max 256 Black VN 36.900
iPhone 15 Pro Max 256 Blue VN 34.900
iPhone 15 Pro Max 256 White VN 40.900
iPhone 15 Pro Max 256 Natural VN 41.900


15 Pro Max 256GB Black LL 35.500
15 Pro Max 256GB White LL  39.900
15 Pro Max 256GB Blue LL 34.900
15 Pro Max 256GB Natural LL 39.900

15 Pro Max 256GB Black ZP
15 Pro Max 256GB White ZP 39.900
15 Pro Max 256GB Blue ZP 37.500
15 Pro Max 256GB Natural ZP 39.900

15 Pro Max 256GB Black ZP Active = 0
15 Pro Max 256GB White ZP Active = 0
15 Pro Max 256GB Blue ZP Active 34.900
15 Pro Max 256GB Natural ZP Active = 0

15 Pro Max 256GB Black ZA = 39.900
15 Pro Max 256GB White ZA = 39.900
15 Pro Max 256GB Blue ZA = 36.900
15 Pro Max 256GB Natural ZA = 39.900

15 Pro Max 256GB White ZA Active = 0
15 Pro Max 256GB Blue ZA Active = 0
15 Pro Max 256GB Natural ZA Active = 0

————
iPhone 15 Pro Max 512 Black VN 43.900
iPhone 15 Pro Max 512 Blue VN 40.900
iPhone 15 Pro Max 512 White VN 44.900
iPhone 15 Pro Max 512 Natural VN 44.900


15 Pro Max 512GB Natural Blue LL = 40.500
15 Pro Max 512GB Natural White LL = 41.900
15 Pro Max 512GB Natural LL = 43.900

15 Pro Max 512GB Black ZP = 43.500
15 Pro Max 512GB White ZP =  44.500
15 Pro Max 512GB Blue ZP = 41.500
15 Pro Max 512GB Natural ZP = 43.900

15 Pro Max 512GB Black ZP Active = 42.500
15 Pro Max 512GB White ZP Active = 40.900
15 Pro Max 512GB Blue ZP Active = 39.500
15 Pro Max 512GB Natural ZP Active = 42.500

15 Pro Max 512GB Black ZA = 43.500
15 Pro Max 512GB White ZA = 43.900
15 Pro Max 512GB Blue ZA = 41.500
15 Pro Max 512GB Natural ZA = 42.500

15 Pro Max 512GB Black ZA Active = 41.900
15 Pro Max 512GB White ZA Active = 42.900
15 Pro Max 512GB Blue ZA Active = 39.900
15 Pro Max 512GB Natural ZA Active = 41.500

————
iPhone 15 Pro Max 1TB Black VN 49.900
iPhone 15 Pro Max 1TB Blue VN 48.500
iPhone 15 Pro Max 1TB White VN 53.900
iPhone 15 Pro Max 1TB Natural VN 53.900


iPhone 15 Pro Max 1TB Natural VN Active 52.900

15 Pro Max 1TB Blue ZP  50.500
15 Pro Max 1TB Natural ZP 51.900

15 Pro Max 1TB Blue ZP Active = 49.500

15 Pro Max 1TB Black ZA 53.900
15 Pro Max 1TB Blue ZA 47.900
15 Pro Max 1TB White ZA 53.900
15 Pro Max 1TB Natural ZA 53.900

15 Pro Max 1TB Blue ZA Active = 46.000
_______________

iPhone 15 Pro (ĐANG CẬP NHẬT GÍA)

iPhone 15 Pro 128G Black ZP =  33.500
iPhone 15 Pro 128G Blue ZP = 31.500
iPhone 15 Pro 128G White ZP = 33.500
iPhone 15 Pro 128G Natural ZP = 34.000

iPhone 15 Pro 128G Black ZP Active = 32.500
iPhone 15 Pro 128G White ZP Active = 32.500
iPhone 15 Pro 128G Blue ZP Active = 30.500
iPhone 15 Pro 128G Natural ZP Active = 33.000

iPhone 15 Pro 128G Black ZA = 32.500
iPhone 15 Pro 128G White ZA = 32.800
iPhone 15 Pro 128G Blue ZA = 33.000
iPhone 15 Pro 128G Nautural ZA = 34.000

iPhone 15 Pro 128G Black ZA Active = 32.200
iPhone 15 Pro 128G Blue ZA Active = 32.200

————
iPhone 15 Pro 256G White ZP = 35.500
iPhone 15 Pro 256G Blue ZP = 33.500
iPhone 15 Pro 256G Natural ZP = 35.500

iPhone 15 Pro 256G Blue ZP Active = 32.500

iPhone 15 Pro 256 White ZA = 35.500
iPhone 15 Pro 256 Natural ZA = 35.000

iPhone 15 Pro 256 Black ZA Active = 33.500
iPhone 15 Pro 256 White ZA Active = 34.000
iPhone 15 Pro 256 Blue ZA Active = 32.500
iPhone 15 Pro 256 Natural ZA Active = 34.000

iPhone 15 Pro 256 Natural LL = 35.900
————
iPhone 15 Pro 512 Natural ZP = 47.000

iPhone 15 Pro 512 White ZA = 41.500

iPhone 15 Pro 512 Black ZP Active = 42.500
iPhone 15 Pro 512 White ZP Active = 44.500
iPhone 15 Pro 512 Blue ZP Active = 43.000
__________
iPhone 15 Pro 1TB Black ZP =
iPhone 15 Pro 1GB White ZA = 45.500

 

iPhone 15, iPhone 15 Plus từ trái qua: Đen, Xanh Blue, Xanh Green, Vàng, Hồng
 
iPhone 15 Plus (ĐANG CẬP NHẬT GÍA)

iPhone 15 Plus 128G Pink ZP = 29.900

iPhone 15 Plus 128G Blue ZA = 28.500
iPhone 15 Plus 128G Green ZA = 29.600
iPhone 15 Plus 128G Pink ZA = 32.500

————
iPhone 15 Plus 256G Green ZA = 31.700

iPhone 15 Plus 256G Pink ZP = 32.900
iPhone 15 Plus 256G Pink ZP Active = 31.900

___________

ịPhone 15 (ĐANG CẬP NHẬT GÍA)

iPhone 15 128G Pink ZP = 23.900

iPhone 15 128G Pink ZA Active = 24.900

iPhone 15 256G Pink ZP = 27.900

iPhone 15 256G Blue ZA Active = 25.900
iPhone 15 256G Green ZA Active = 26.200

iPhone 15 256G Pink ZA Active = 27.500

 
Chốt cọc xin gọi: 08 1800 2407

 
iPhone 15 PRO MAX 256GB - PHIÊN BẢN QUỐC TẾ (international version)
TÊN SẢN PHẨM/MÃ (MODEL/CODE) GIÁ/PRICE TÌNH TRẠNG/CONDITIONS GHI CHÚ/NOTES
15 Pro Max 256GB Blue VN 34.900.000    
15 Pro Max 256GB Black VN 36.900.000    
15 Pro Max 256GB White VN 40.900.000    
15 Pro Max 256GB Natural VN 39.900.000    
       
15 Pro Max 256GB Blue LL 34.900.000    
15 Pro Max 256GB Black LL 35.500.000    
15 Pro Max 256GB White LL 39.900.000    
15 Pro Max 256GB Natural LL 39.900.000    
       
15 Pro Max 256GB Blue ZP 37.500.000 Đã kích hoạt/ Activated: 34.500.000  
15 Pro Max 256GB Black ZP 39.900.000    
15 Pro Max 256GB White ZP 39.900.000    
15 Pro Max 256GB Natural ZP 39.900.000    
       
15 Pro Max 256GB Blue ZA 36.900.000 Đã kích hoạt/ Activated: 35.500.000  
15 Pro Max 256GB Black ZA 39.900.000    
15 Pro Max 256GB White ZA 39.900.000 Đã kích hoạt/ Activated: 38.500.000  
15 Pro Max 256GB Natural ZA 39.90.000 Đã kích hoạt/ Activated: 38.500.000  
iPhone 15 PRO MAX 512GB - PHIÊN BẢN QUỐC TẾ (international version)
TÊN SẢN PHẨM/MÃ (MODEL/CODE) GIÁ/PRICE TÌNH TRẠNG/CONDITIONS GHI CHÚ/NOTES
15 Pro Max 512GB Blue VN 40.900.000    
15 Pro Max 512GB Black VN 43.900.000    
15 Pro Max 512GB White VN 44.900.000    
15 Pro Max 512GB Natural VN 43.900.000    
       
15 Pro Max 512GB Blue LL 40.500.000    
15 Pro Max 512GB Black LL      
15 Pro Max 512GB White LL 41.900.000    
15 Pro Max 512GB Natural LL 43.900.000    
       
15 Pro Max 512GB Blue ZP 41.500.000 Đã kích hoạt/ Activated: 39.500.000  
15 Pro Max 512GB Black ZP 43.500.000 Đã kích hoạt/ Activated: 42.500.000  
15 Pro Max 512GB White ZP 44.500.000 Đã kích hoạt/ Activated: 40.900.000  
15 Pro Max 512GB Natural ZP 43.900.000 Đã kích hoạt/ Activated: 42.500.000  
       
15 Pro Max 512GB Blue ZA 41.500.000 Đã kích hoạt/ Activated: 39.900.000  
15 Pro Max 512GB Black ZA 43.500.000 Đã kích hoạt/ Activated: 41.500.000  
15 Pro Max 512GB White ZA 43.900.000 Đã kích hoạt/ Activated: 42.900.000  
15 Pro Max 512GB Natural ZA 42.500.000 Đã kích hoạt/ Activated: 41.500.000  
       
iPhone 15 PRO MAX 1TB - PHIÊN BẢN QUỐC TẾ (international version)
TÊN SẢN PHẨM/MÃ (MODEL/CODE) GIÁ/PRICE TÌNH TRẠNG/CONDITIONS GHI CHÚ/NOTES
15 Pro Max 1TB Blue VN 48.900.000    
15 Pro Max 1TB Black VN 49.900.000    
15 Pro Max 1TB White VN 55.900.000    
15 Pro Max 1TB Natural VN 55.900.000 Đã kích hoạt/ Activated: 54.900.000  
       
15 Pro Max 1TB Blue LL      
15 Pro Max 1TB Black LL      
15 Pro Max 1TB White LL      
15 Pro Max 1TB Natural LL      
       
15 Pro Max 1TB Blue ZP      
15 Pro Max 1TB Black ZP      
15 Pro Max 1TB White ZP      
15 Pro Max 1TB Natural ZP      
       
15 Pro Max 1TB Blue ZA      
15 Pro Max 1TB Black ZA      
15 Pro Max 1TB White ZA      
15 Pro Max 1TB Natural ZA      
       
iPhone 15 PRO 128GB - PHIÊN BẢN QUỐC TẾ (international version)
TÊN SẢN PHẨM/MÃ (MODEL/CODE) GIÁ/PRICE TÌNH TRẠNG/CONDITIONS GHI CHÚ/NOTES
15 Pro 128GB Blue VN 28.900.000    
15 Pro 128GB Black VN 29.900.000    
15 Pro 128GB White VN 29.900.000    
15 Pro 128GB Natural VN 29.900.000    
       
15 Pro 128GB Blue LL      
15 Pro 128GB Black LL      
15 Pro 128GB White LL      
15 Pro 128GB Natural LL      
       
15 Pro 128GB Blue ZP      
15 Pro 128GB Black ZP      
15 Pro 128GB White ZP      
15 Pro 128GB Natural ZP      
       
15 Pro 128GB Blue ZA      
15 Pro 128GB Black ZA      
15 Pro 128GB White ZA      
15 Pro 128GB Natural ZA      
       
iPhone 15 PRO 256GB - PHIÊN BẢN QUỐC TẾ (international version)
TÊN SẢN PHẨM/MÃ (MODEL/CODE) GIÁ/PRICE TÌNH TRẠNG/CONDITIONS GHI CHÚ/NOTES
15 Pro 256GB Blue VN 31.900.000    
15 Pro 256GB Black VN 32.900.000    
15 Pro 256GB White VN 32.900.000    
15 Pro 256GB Natural VN 32.900.000    
       
15 Pro 256GB Blue LL      
15 Pro 256GB Blacke LL      
15 Pro 256GB White LL      
15 Pro 256GB Natural LL      
       
15 Pro 256GB Blue ZP      
15 Pro 256GB Black ZP      
15 Pro 256GB White ZP      
15 Pro 256GB Natural ZP      
       
15 Pro 256GB Blue ZA      
15 Pro 256GB Black ZA      
15 Pro 256GB White ZA      
15 Pro 256GB Natural ZA      
       
iPhone 15 PRO 512GB - PHIÊN BẢN QUỐC TẾ (international version)
TÊN SẢN PHẨM/MÃ (MODEL/CODE) GIÁ/PRICE TÌNH TRẠNG/CONDITIONS GHI CHÚ/NOTES
15 Pro 512GB Blue VN 37.900.000    
15 Pro 512GB Black VN 38.900.000    
15 Pro 512GB White VN 43.900.000    
15 Pro 512GB Natural VN 39.900.000    
       
15 Pro 512GB Blue LL      
15 Pro 512GB Black LL      
15 Pro 512GB White LL      
15 Pro 512GB Natural LL      
       
15 Pro 512GB Blue ZP      
15 Pro 512GB Black ZP      
15 Pro 512GB White ZP      
15 Pro 512GB Natural ZP      
       
15 Pro 512GB Blue ZA      
15 Pro 512GB Black ZA      
15 Pro 512GB White ZA      
15 Pro 512GB Natural ZA      
       
iPhone 15 PRO 1TB - PHIÊN BẢN QUỐC TẾ (international version)
TÊN SẢN PHẨM/MÃ (MODEL/CODE) GIÁ/PRICE TÌNH TRẠNG/CONDITIONS GHI CHÚ/NOTES
15 Pro 1TB Blue VN 43.900.000    
15 Pro 1TB Black VN 44.900.000    
15 Pro 1TB White VN 45.900.000    
15 Pro 1TB Natural VN 45.900.000    
       
15 Pro 1TB Blue LL      
15 Pro 1TB Black LL      
15 Pro 1TB White LL      
15 Pro 1TB Natural LL      
       
15 Pro 1TB Blue ZP      
15 Pro 1TB Black ZP      
15 Pro 1TB White ZP      
15 Pro 1TB Natural ZP      
       
15 Pro 1TB Blue ZA      
15 Pro 1TB Black ZA      
15 Pro 1TB White ZA      
15 Pro 1TB Natural ZA