42 Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: 08 18002407