Danh sách tất cả thiết bị Apple bao gồm Mã và Model

Có hơn 1 tỷ thiết bị được Apple bán ra, Alovendor tổng hợp tất cả các mã sản phẩm và model để mọi người cùng tham khảo.


Apple không chỉ có iPhone, iPad, iPod, MacBook, iMac..mà còn rất nhiểu các thiết bị công nghệ khác như Apple TV, Apple Watch, Apple Pencil, Magic Mouse, Magic Keyboard, SmartKeyboard và vô số phụ kiện.

Updating.... Pleas Wait...................................................................

iPhone

Generation "A" Number FCC ID Internal Name Identifier Color Storage Model
iPhone A1203 BCGA1203 M68AP iPhone 1,1 Black 4GB MA501
8GB MA712
16GB MB384
iPhone 3G A1241
A1324
BCGA1241 N82AP iPhone 1,2 8GB MB046, MB489, MB639, MB702, MC176
16GB MB048, MB496, MB497, MB704
White MB499, MB500, MB501, MB632, MB705
iPhone 3Gs A1303
A1325
BCGA1303A

BCGA1303B

N88AP iPhone 2,1 Black 16GB MB715, MB735, MC135
32GB MB717, MB737
White 16GB MB716, MB736, MC136
32GB MB718, MB738
Black 8GB MC555, MC640
16GB MB715, MC131, MC135
32GB MB717, MC133, MC137
White 16GB MB716, MC132, MC136
32GB MC134, MC138
iPhone 4 A1322 BCG‑E2380A

BCG‑E2380B

N90AP iPhone 3,1 Black 8GB MD126, MD128
16GB MC318, MC603, MC608
32GB MC319, MC605, MC610
White 8GB MD196, MD197, MD198
16GB MC604, MC536
32GB MC606
BCG‑E2380A

BCG‑E2380B

N90BAP iPhone 3,1 Black 8GB MD128, ME798
White ME799
A1349 BCG‑E2422A

BCG‑E2422B

N92AP iPhone 3,3 Black MD146, MD439, MD873
16GB MC676
32GB MC678
White 8GB MD200, MD440, MD874
16GB MC677
32GB MC679
iPhone 4s A1387
A1431
BCG‑E2430A N94AP iPhone 4,1 Black 8GB ME259, MF257, MF261, MF263, MF265, MF269
16GB MC918, MC922, MD234, MD235, MD276, MD377, MD865, ME804
32GB MC919, MC923, MD241, MD242, MD278, MD379
64GB MD257, MD258, MD269, MD280, MD381
White 8GB MF258, MF260, MF262, MF264, MF266, MF270
16GB MC920, MC924, MD237, MD239, MD277, MD378, MD866, ME805
32GB MC921, MD244, MD279, MD380, MD246
64GB MD260, MD271, MD272, MD281, MD382
iPhone 5 A1428 BCG‑E2599A N41AP iPhone 5,1 Black 16GB MD293, MD634, MD638, ME486
32GB MD295, MD636, ME488, MD295
64GB MD642, MD644, ME490
White 16GB MD294, MD635, ME487
32GB MD296, MD637, ME489
64GB MD643, MD645, ME491
A1429
A1442
N42AP iPhone 5,1 Black 16GB MD297, MD654, MD656, ME039
32GB MD299, MD658, MD660, ME041
64Gb MD662, MD664, MD667, ME043
White 16GB MD298, MD655, MD657, ME040
32Gb MD300, MD659, MD661, ME042
64GB MD663, MD665, MD668, ME044
iPhone 5C A1456
A1532
BCG‑E2644A N48AP iPhone 5,3 Blue 16GB ME507
32GB MF136
Green 16GB ME508
32GB MF137
Pink 16GB ME509
32GB MF138, MF133
White 16GB ME505
32GB MF134
Yellow 16GB ME506
32GB MF135
A1507
A1516
A1526
A1529
BCG‑E2694A
BCG‑E2694B
N49AP iPhone 5,4 Blue 8GB MG0T2, MG1U2, MG902
16GB ME555
32Gb MF156
Green 8GB MG0V2, MG1W2, MG912
16GB ME556
32GB MF157
Pink 8GB MG0V2, MG1W2, MG922
16GB ME557
32GB MF158
White 8GB MG0Q2, MG1Q2, MG8X2
16GB ME553
32GB MF154
Yellow 8GB MG0R2, MG1R2, MG8Y2
16GB ME554
32GB MF155
iPhone 5S A1453
A1533
BCG‑E2642A N51AP iPhone 6,1 Gold 16GB ME298, ME307, ME325, ME343
32GB ME301, ME310, ME328, ME346
64GB ME304, ME313, ME331, ME349
Silver 16GB ME297, ME306, ME324, ME342
32GB ME300, ME309, ME327, ME345
64GB ME303, ME312, ME436, ME348
Space Gray 16GB ME296, ME305, ME323, ME341
32GB ME299, ME308, ME326, ME344
64GB ME302, ME311, ME329, ME347
A1457
A1518
A1528
A1530
BCG‑E2643A
BCG‑E2643B
N53AP iPhone 6,2 Gold 16GB ME434
32GB ME437
64GB ME440
Silver 16GB ME433
32GB ME436
64GB ME439
Space Gray 16GB ME432
32GB ME435
64GB ME438
iPhone 6 A1549
A1586
A1589
  BCG‑E2816A
N61AP iPhone7,2 Gold 16GB MG3D2, MG492, MG5Y2
64GB MG3L2, MG4J2, MG652
128GB MG3G2, MG4E2, MG622
Silver 16GB MG3C2, MG4P2, MG482, MG5X2, MG552, MG6A2
64GB MG3K2, MG4H2, MG4X2, MG5C2, MG6H2, MG642
128GB MG3F2, MG4C2, MG612
Space Gray 16GB MG3A2, MG4N2, MG472, MG5W2, MG542, MG692
64GB MG3H2, MG4F2, MG4W2, MG5A2, MG6G2, MG632
128GB MG3E2, MG4A2, MG602
iPhone 6 Plus A1522
A1524
A1593
BCG‑E2817A N56AP iPhone7,1 Gold 16GB MGAA2, MGCM2
64GB MGAK2, MGCU2
128GB MGAF2, MGCQ2
Silver 16GB MGA92, MGC92, MGCL2
64GB MGAJ2, MGCT2
128GB MGAE2, MGCP2
Space Gray 16GB MGA82, MGCK2
64GB MGAH2, MGAU2, MGC52, MGCR2
128GB MGAC2, MGCN2
iPhone 6s A1633
A1688
A1691
A1700
BCG‑E2946A N71AP
N71mAP
iPhone8,1 Gold 16GB MKQL2, MKQ72, MKR12, MKRE2, MKRW2, MKT92, ML7E2
32GB MN0P2, MN172, MN1K2, MN1U2, MN1Y2
64GB MKQC2, MKQQ2, MKR52, MKRJ2, MKT12, MKTE2, ML7J2
128GB MKQG2, MKQV2, MKR92, MKRP2, MKT52, MKTJ2, ML7N2
Rose Gold 16GB MKQM2, MKQ82, MKRF2, MKRX2, MKR22, MKTA2, ML7F2
32GB MN0V2, MN192, MN1L2, MN1V2, MN202
64GB MKQD2, MKQR2, MKR62, MKRK2, MKT22, MKTF2, ML7K2
128GB MKQH2, MKQW2, MKRA2, MKRQ2, MKT62, MKTK2, ML7P2
Silver 16GB MKQ62, MKQK2, MKQY2, MKRD2, MKRT2, MKT82, ML7D2, NKQJ2
32GB MN0N2, MN162, MN1G2, MN1Q2, MN1X2
64GB MKQA2, MKQP2, MKR42, MKRH2, MKT02, MKTD2, ML7H2
128GB MKQF2, MKQU2, MKR82, MKRM2, MKT42, MKTH2, ML7M2
Space Gray 16GB MKQ52, MKQJ2, MKQX2, MKRC2, MKRR2, MKT72, ML7C2
32GB MN0M2, MN132, MN1E2, MN1M2, MN1W2
64GB MKQN2, MKQ92, MKR32, MKRG2, MKRY2, MKTC2, ML7G2
128GB MKQE2, MKQT2, MKR72, MKRL2, MKT32, MKTG2, ML7L2
iPhone 6s Plus A1634
A1687
A1690
A1699
BCG‑E2944A N66AP
N66mAP
iPhone 8,2 Gold 16GB MKTN2, MKUN2, MKU32, MKVQ2, MKV62, MKW72, ML6D2
64GB MKTT2, MKUV2, MKU82, MKVD2, MKVX2, MKWD2, ML6H2
128GB MKTX2, MKUF2, MKVH2, MKV12, MKWH2, MKW22, ML6M2
Rose Gold 16GB MKU52, ML6E2
64GB MKU92, ML6J2
128GB MKUG2, ML6N2, MKV22
Silver 16GB MKTM2, MKUJ2, MKU22, MKVP2, MKV52, MKW62, ML6C2
64GB MKTR2, MKUU2, MKU72, MKVW2, MKV92, MKWC2, ML6G2
128GB MKTW2, MKUE2, MKUY2, MKVG2, MKWG2, MKW12, ML6L2
Space Gray 16GB MKU12, ML6A2
64GB MKU62, ML6F2
128GB MKUD2, ML6K2
iPhone SE A1662
A1723
A1724
BCG‑E2945A

BCG‑E3042A

N69AP
N69uAP
iPhone8,4 Gold 16GB MLXH2, MLXW2, MLY12, MLY52, MLY92
64GB MLXK2, MLXY2, MLYC2, MLY32, MLY72
Rose Gold 16GB MLXJ2, MLXX2, MLYA2, MLY22, MLY62
64GB MLXL2, MLYD2, MLY42, MLY02, MLY82
Silver 16GB MLLM2, MLLV2, MLLX2, MLM02, MLM32
64GB MLMC2, MLME2, MLMG2, MLMJ2, MLM52
Space Gray 16GB MLLL2, MLLU2, MLLW2, MLLY2, MLM22
64GB MLMA2, MLMD2, MLMF2, MLMH2, MLM42, MLM62
iPhone 7 A1660
A1779
A1780
BCG‑E3085A

BCG‑E3086A

D10AP iPhone9,1 Black 32GB MNAC2, MNAY2
128GB MNAJ2, MNC32
256GB MNAQ2, MNC82
Gold 32GB MNAE2, MNC12
128GB MNAL2, MNC52
256GB MNAV2, MNCA2
Jet Black 128GB MNAP2, MNC72
256GB MNAX2, MNCD2
Rose Gold 32GB MNAF2, MNC22
128GB MNAM2, MNC62
256GB MNAW2, MNCC2
Silver 32GB MNAD2, MNC02
128GB MNAK2, MNC42
256GB MNAU2, MNC92
A1778 BCG‑E3091A D101AP Phone9,3 Black 32GB MN9D2, MN9U2
128GB MN9H2, MN9Y2
256GB MN9N2, MNA62
Gold 32GB MN9F2, MN9W2
128GB MN9K2, MNA32
256GB MN9Q2, MNA82
Jet Black 128GB MN9M2, MNA52
256GB MN9T2, MNAA2
Rose Gold 32GB MN9G2, MN9X2
128GB MN9L2, MNA42
256GB MN9R2, MNA92
Silver 32GB MN9E2, MN9V2
128GB MN9J2, MNA02
256GB MN9P2, MNA72
iPhone 7 Plus A1661
A1785
A1786
BCG‑E3087A

BCG‑E3088A

D11AP iPhone9,2 Black 32GB MNR12, MNR52
128GB MN5T2, MN642
256GB MN5Y2, MN692
Gold 32GB MNR32, MNR72
128GB MN5V2, MN662
256GB MN612, MN6C2
Jet Black 128GB MN5X2, MN682
256GB MN632, MN6E2
Rose Gold 32GB MNR42, MNR82
128GB MN5W2, MN672
256GB MN622, MN6D2
Silver 32GB MNR22, MNR62
128GB MN5U2, MN652
256GB MN602, MN6A2
A1784 BCG‑E3092A D111AP iPhone9,4 Black 32GB MNQR2, MNQW2
128GB MN522, MN5G2
256GB MN592, MN5M2
Gold 32GB MNQU2, MNQY2
128GB MN552, MN5J2
256GB MN5D2, MN5P2
Jet Black 128GB MN572, MN5L2
256GB MN5F2, MN5R2
Rose Gold 32GB MNQV2, MNR02
128GB MN562, MN5K2
256GB MN5E2, MN5Q2
Silver 32GB MNQT2, MNQX2
128GB MN532, MN5H2
256GB MN5C2, MN5N2


Các thiết bị khác đang cập nhật.....