AppStore trừ tiền không kiểm soát, nguyên nhân và cách khắc phục

Bạn bị AppStore trừ tiền thẻ visa hàng tháng mà không biết nguyên nhân? Hãy tìm hiểu và khắc phục nhé!


AppStore là kho ứng dụng của Apple, AppStore có những ứng dụng miễn phí (Free), trả phí (Paid) và cả những ứng dụng Mua In-App (In- App Purchases).


 
Ứng dụng Mua In-App rất được các nhà phát triển games và apps ưa chuộng, nó giúp người dùng có thể mua thêm những  vật phẩm (đối với games) và tính năng (đối với ứng dụng). Tuy nhiên ứng dụng mua In-App không thu phí lúc đầu khi tải (không để giá tiền) nên nhiều bạn lầm tưởng đây là ứng dụng miễn phí và tải về. Nếu chúng ta không quản lý được các ứng dụng này thì chúng ta có thể mất tiền oan khi vô tình click mua tính năng hay vật phẩm nào đó, hoặc hàng tháng ứng dụng tự gia hạn phí (Renewal).

Bạn có thể tắt tính năng mua In-App trên iPhone, iPad, iPod touch bằng cách vào Cài đặt (Settings) - Cài đặt chung (General) - Giới hạn (Restrictions) - Mua In-App (In-App Purchases) và tắt nó đi. 
Nếu bạn lỡ tải một ứng dụng có tính năng mua In-App hoặc ứng dụng nào đó tự gia hạn hàng tháng và AppStore trừ tiền trong thẻ Visa của bạn và bạn muốn chấm dứt việc đó thì làm theo cách sau:

Xem, thay đổi và hủy đăng ký của bạn
 
Trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn
 
1. Vào Cài đặt (Settings) - tên của bạn (your name) ở dòng trên cùng đối với iOS 11 trở về sau - iTunes & AppSore.
2. Chạm vào Apple ID phía trên màn hình
3. Chạm vào Xem Apple ID ( View Apple ID). Bạn phải xác thực Apple ID này là của bạn bằng cách nhập mật khẩu Apple ID, nếu máy có touch ID hoặc Face ID thì có thể xác thực bằng touch ID hoặc Face ID.
 

 

4. Chạm vào Đăng ký ( Supscriptions)
 
 
5. Vào tab Đăng ký để quản lý các ứng dụng.  Chạm vào đăng ký mà bạn muốn quản lý.
Nếu bạn đang bị tính phí đăng ký, nhưng bạn không thấy nó trong danh sách đăng ký của bạn, nó có thể được thanh toán qua một người khác không phải là Apple. Tìm hiểu phải làm gì nếu bạn vẫn không thể xem đăng ký của mình.

6. Sử dụng các tùy chọn để quản lý đăng ký của bạn. Bạn có thể chọn một đề nghị đăng ký khác hoặc nhấn Hủy đăng ký để hủy đăng ký của bạn. Nếu bạn hủy, đăng ký của bạn sẽ dừng lại vào cuối chu kỳ thanh toán hiện tại.

 

Trên Mac và trên Apple TV bạn tham khảo hướng dẫn của Apple tại đây!
 
Alovendor.com